Zasady przyjęć

W celu skorzystania z usług przychodni skontatuj się z rejestracją.. Pamiętaj o spełnieniu warunków przyjęć na NFZ.

W przypadkach nagłych prosimy o kontakt ze swoimi lekarzami rodzinnymi (POZ) lub ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi (SOR).

 

-->

Poradnie

Okulistyka

Gabinet 103
Dzień tygodnia Czas pracy Lekarz
Poniedziałek 12:00-18:00 K. Kuckiel-Żuk
Wtorek 08:00-14:00 K. Kuckiel-Żuk
Środa 08:00-14:00 K. Kuckiel-Żuk
Czwartek 08:00-11:00 K. Kuckiel-Żuk
Piątek - brak przyjęć

Wolne terminy

Dla przypadków stabilnych Dla przypadków pilnych
kolejka ok 5 miesięcy Brak kolejki(*)
Przyjmuje także prywatnie.
Rejestracja prywatnych wizyt +48 796 858 501

Chirurgia

Gabinet 106
Dzień tygodnia Czas pracy Lekarz
Poniedziałek 08:00-14:00 W. Kosicki
Wtorek 08:00-14:00 W. Kosicki
Środa 13:00-18:00 W. Kosicki
Czwartek 08:00-14:00 W. Kosicki
Piątek 08:00-14:00 W. Kosicki

Wolne terminy

Dla przypadków stabilnych Dla przypadków pilnych
Brak kolejki Brak kolejki

Ortopedia

Gabinet 104
Dzień tygodnia Czas pracy Lekarz
Poniedziałek 15:30-20:00 B. Noga
Wtorek - brak przyjęć
Środa - brak przyjęć
Czwartek - brak przyjęć
Piątek - brak przyjęć

Wolne terminy

Dla przypadków stabilnych Dla przypadków pilnych
około 1 miesiąc Brak kolejki

Neurologia

Gabinet 108
Dzień tygodnia Czas pracy Lekarz
Poniedziałek - brak przyjęć
Wtorek - brak przyjęć
Środa - brak przyjęć
Czwartek - brak przyjęć
Piątek - brak przyjęć

Wolne terminy

Dla przypadków stabilnych Dla przypadków pilnych
działanie poradni zawieszone działanie poradni zawieszone

Laryngologia

Gabinet 110
Dzień tygodnia Czas pracy Lekarz
Poniedziałek - brak przyjęć
Wtorek - brak przyjęć
Środa - brak przyjęć
Czwartek - brak przyjęć
Piątek - brak przyjęć

Wolne terminy

Dla przypadków stabilnych Dla przypadków pilnych
działanie poradni zawieszone działanie poradni zawieszone

Tryb przyjęcia pilny

Pacjent przyjmowany jest w trybie pilnym, gdy jest w stanie zagrożenia życia lub zaniechanie natychmiastowego działania grozi trwałym, głębokim kalectwem. Jest zrozumiałe, że wszyscy pacjenci odczuwają dyskomfort, ból, niepokój i wymagają pomocy ze strony lekarza. Każdy chciałby zostać obsłużony szybko, nalepiej natychmiast, każdy traktuje swój przypadek jako pilny.
Liczbę przymowanych pacjentów i liczbę lekarzy określił NFZ oraz nakazał wszystkich pacjentów traktować równo (wyjątki omówione tutaj). Dlatego każdy pacjent musi czekać na swoją kolej. Niekiedy wiele miesięcy.
Przypadki pilne to takie, że każda chora osoba, oczekująca w kolejce do lekarza, niekiedy wiele miesięcy, widząc stan innego chorego, ustąpi mu swojego miejsca w kolejce.

Pomoc w przypadkach nagłych

Nocna i świąteczna opieka lekarska

Police

ul. Piłsudskiego 6 lokal 7, tel 500-204-590

Szczecin

SPS ZOZ Szpital "Zdroje", ul Mączna 4, tel.880-63-89

SP WojewódzkiSzpital Zespolony, ul. Broniewskiego 2 tel. 91 813-93-74, 91 813-93-75

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Kadłubka 10-11, tel. 91-422-84-45

Zasady przyjęć ubezpieczonych w NFZ

Rejestracja

Sposób umówienia wizyty (rejestracji)

Wymagane dokumenty

Skierowanie

Do poradni specjalistycznej konieczne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z innej poradni specjalistycznej.

W razie stanu nagłego (np. wypadek) i gdy stan zdrowia zagraża życiu lub zaniechanie działania grozi kalectwem, porada zostanie udzielona bez skierowania.

W szczególności skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby:

Osoby te muszą wykazać, że posiadają odpowiednie uprawnienie

Wizyta

Każdy pacjent, który zgłasza się do przychodni w ramach ubezpieczenia w NFZ musi posiadać aktualne ubezpieczenie.

Pacjent zgłaszający się na wizytę do lekarza musi mieć dokument tożsamości z numerem PESEL.
Jest to konieczne dla potwierdzenia uprawnien do skorzystania z ubezpieczenia NFZ.

Szczegółowe prawa pacjenta zwiazane rejestracją do poradni opisane są na stronie NFZ

Zasady przyjęć ubezpieczonych z kartą EHIC/EKUZ

EHIC ( European Health Insurance Card ), polska nazwa EKUZ, upoważnia do bezpłatnego lub częściowo refundowanego korzystania z podstawowych usług medycznych podczas wizyty w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area, EEA), a także Szwajcarii.

Pacjent zgłaszajacy się z ubezpieczeniem potwierdzonym kartą EHIC/EKUZ musi posiadać dokument tożsamości zgodny z danymi na karcie EHIC/EKUZ.

Obsługiwane są wyłącznie przypadki pilne, nagłe.

Nie jest możliwe w oparciu o ubezpieczenie EHIC/EKUZ prowadzenie leczenia planowanego.

Rejestracja

Sposób umówienia wizyty (rejestracji)

Jak rejestrować się elektronicznie?

Wymagania, wykluczenia.

Procedura - email - zalecana

Dokumentacja medyczna

Procedura zamawiania i wydawania dokumentacji medycznej

 • Dokumentację można zamówić w rejestracji przychodni.
 • Zamówienie wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości szacowanej kwoty należnej przychodni za wydanie dokumentacji (patrz opłaty za dokumentację).
 • Każdy, kto rozsądnie wykaże interes prawny, może zamówić dokumentację.
 • Wydanie dokumentacji następuje wyłącznie osobie upoważnionej czyli osobie której dokumentacja dotyczy lub osobie wskazanej w wcześniej sporządzonym w przychodni upoważnieniu.
 • Pracownik przychodni wydając dokumentację ma obowiązek potwierdzić tożsamość osoby odbierającej. A w przypadku braku tej możliwości tożsamości ma prawo domówić wydania dokumentacji.
 • Wyciąg, czyli odpis dokumentacji, potwierdzany jest przez lekarza, który dokonywał wpisów w dokumentacji lub kierownika przychodni. Fakt sporządzenia dokumentacji odnotowywany jest w specjalnym rejestrze
 • Przychodnia udostępnia dokumentację bezzwłocznie po jej skomplementowaniu. Zamawiający, o ile poda telefon lub email jest informowany o możliwości odbioru dokumentacji
 • Przed odbiorem dokumentacji, konieczne jest uregulowanie należności za jej wydanie.

Opłaty

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej ważne od dnia 01.03.2020

za każdą stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 10,39zł
za każdą stronę kopii dokumentacji medycznej (ksero) 0,36zł

Podane stawki są zgodne z zapisami ustawy O Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gdzie maksymalną wysokość opłaty określono jako:

 • opłata za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
 • opłata za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
 • opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych: polityka_prywatnosci.pdf

Administrator danych

 • Police 72-010 ul. Siedlecka 2a
 • specmedica@gmail.com

Inspektor ochrony danych

 • Police 72-010 ul. Siedlecka 2a
 • iod.specmedica@gmail.com

Kontakt

Dane do adresowe

Obraz z google maps